HYLOMARY PLASTYCZNE MASY NA BAZIE POLIURETANU

 

HYLOMAR® H to zaawansowana technicznie, długotrwale plastyczna masa uszczelniająca na bazie poliuretanu. Jest odporna na szeroką gamę cieczy w tym paliwa i płyny przemysłowe, olej, wodę i solankę, powietrze, produkty spalania silnika tłokowego i turbinowego, wodę/glikol i mieszaniny metanoli, ropę naftową, benzynę, naftę lotniczą (Avtur i Avcat), chłodziwa fluorowęglowe oraz syntetyczne oleje smarujące na bazie diestrów. HYLOMAR® H jest stabilny w temperaturze od -50 °C do +250 °C i w tym zakresie może być stosowany jako uszczelnienie powierzchni i gwintów. Ponadto nie wchodzi w reakcje chemiczne z uszczelnianymi materiałami. Odznacza się doskonałą adhezją i łatwo się nakłada. W złączu pozostaje zawsze w stanie plastycznym. Dzięki temu połączenie jest odporne na wibracje i nieznaczne przemieszczenia w obrębie złącza. Zwykły materiał w podobnych warunkach pęka i połączenie traci szczelność.