Uszczelniacze butylowe

 

SikaLastomer®-710 jest stabilnym, butylowym uszczelniaczem o konsystencji pasty. Utwardzanie
przebiega w drodze fizycznego schnięcia.

Produkt stosowany jest do tworzenia plastycznych uszczelnień, w wielu sektorach przemysłu.

SikaLastomer®-710 produkowany jest według systemu ISO 9001/14001 gwarantującego wysoką i powtarzalną jakość materiału.

Zalety produktu:

- jednoskładnikowy
- łatwy w nakładaniu i usuwaniu
- odporny na warunki atmosferyczne
- trwale plastyczny
- dobra przyczepnosc
- mozliwosc rozłaczenia uszczelnionych elementów

Zastosowanie

SikaLastomer®-710 jest przeznaczony do tworzenia trwale plastycznych uszczelnień, które projektowane są jako rozłączalne w przyszłości.

Może być stosowany przy produkcji samochodów, autobusów, ciężarówek czy wszelkiego rodzaju zabudów.

SikaLastomer®-710 wykazuje dobrą przyczepność do praktycznie wszystkich stosowanych powierzchni, przy minimalnym przygotowaniu tych powierzchni.

SikaLastomer®-710 jest przeznaczony wyłacznie dla doswiadczonych oraz profesjonalnych uzytkowników. W celu zapewnienia optymalnej przyczepnosci i kompatybilnosci materiałów nalezy przeprowadzic testy łaczonych powierzchni w aktualnie panujacych warunkach.

Odpornosc Chemiczna

SikaLastomer®-710 jest odporny na wodę słodką i morską, warunki atmosferyczne, ścieki przemysłowe i komunalne, detergenty, środki myjace i czyszczace jak równiez rozcieńczone kwasy i zasady.

Przez krótki czas wykazuje odporność chemiczną na paliwa i oleje mineralne, tłuszcze roślinne i zwierzęce. Nie jest odporny na kwasy organiczne i alkohole, steżone zasady i kwasy mineralne oraz rozpuszczalniki.

Powyższe informacje sa wytycznymi ogólnymi, szczegółowe zalecenia dostępne na zyczenie.


Sposób Nakładania

Powierzchnie uszczelnianych elementów konstrukcyjnych muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. W przypadku wątpliwości, zalecamy wykonanie testów sprawdzajacych.

SikaLastomer®-710 nakładąc przy użyciu wyciskacza recznego lub pneumatycznego. Koncówke dyszy
podajacej mase przyciącć stosownie do zadanej grubosci warstwy uszczelniacza. W czasie pracy temperatura uszczelnianych elementów oraz masy SikaLastomer®-710 powinna znajdowac sie w granicach od +15 do +25°C. Nie nakładać masy w temperaturze otoczenia ponizej 10°C i powyzej 35°C.
 
Na powierzchniach nie porowatych uszczelniacz pozostawić do wyschniecia, a nastepnie delikatnie zdrapać. Na powierzchniach porowatych uszczelniacz SikaLastomer®-710 można usunąć tylko mechanicznie, a pozostałe resztki środkiem Sika®Remover-208.

Ręce i odkryte czesci ciała powinny byc natychmiast umyte stosując odpowiednie przemysłowe środki czyszczące i wodę. Nie stosowac zadnych rozpuszczalników!

Malowanie

SikaLastomer®-710 może byc malowany tylko niektórymi systemami wodnymi, które nalezy wczesniej przetestowac. Polakierowana powierzchnia może być narażona na spękania, spowodowane niższą elastycznością farby niż uszczelniacza.